trueتبریز شهر اولین ها – آذر سام سی ان سی

تبریز شهر اولین ها

بدون نظر اخبار

🔴 آیا می دانید باهوش ترین مردم دنیا تبریزیها هستند. که میانگین هوش در تبریز از همه دنیا بالاتر است.

آیا می دانید که یک تبریزی باهوشترین مرد دنیا که 6 مدرک دکتری دارد و به 15 زبان زنده دنیا مسلط است. جانشین انیشتین
(نیما ارکانی حامد)

آیا می دانید باهوشترین زن دنیا تبریزی است و دارای 3 مدرک دکتری و به 12 زبان زنده دنیا مسلط است.
(پريسا تبريزی)

آیا می دانید اولین مدال طلای المپیک را بابک تبریزی به گردن آویخت.

آیا می دانید اولین ایرانی که در مسابقات جهانی ریاضی ذهنی در سن هشت سالگی به مقام قهرمانی جهان رسید یک تبریزی بود.
(اتیلا کارافرین)

آیا میدانید تبریزی ها 100 سال پیش
برای دموکراسی و حق رای جنگیدند
(مشروطه) که بعضی ها هنوز بعد صد سال به آن مرتبه فهم دموکراسی نرسیدند (سلطنت طلب ها)

آیا می دانید تبریزیها در انگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند.

آیا می دانید اولین مدرسه در ایران به شکل امروزی در تبریز راه اندازی شد.

آیا می دانید اولین عمل جراحی چشم و قلب در آذران یا خاوران تبریز امروزی در تاریخ بشریت اتفاق افتاده

آیا می دانید متشخص ترین و خردمندترین افراد ایرانی در جامعه آمریکا تبریزیها هستند.

آیا می دانید اولین و بزرگترین آتشکده زرتشت در حوالی تبریز بود.

آیا می دانیدتبریز پاکترین و با فرهنگترین شهر جهان در دهه 2001 تا 2010 نام گرفت.

و همچین پاکترین ، مدرنترین، زیباترین شهر ایران در سال 2014لقب گرفت.

آیا می دانید اولین تیم فوتبال به شکل نوین در تبریز به رسمیت شناخته شد.

آیا می دانید اولین حکومت طول تاریخ بشر در حوالی تبریز 7900 سال قبل تشکیل شد.

آیا می دانید در حمله اسکندر تنها جاییکه تسلیم نشد تبریز و حوالی آن بود.

آیا می دانید اولین کارخانه سنگین ایران در تبریز راه اندازی شد.

آیا می دانید اولین کارخانه کبریت سازی ایران در تبریز راه اندازی شد.

آیا می دانید موسس حکومتهای صفویه و قاجاریه اصلشان و ریشه شان تبریزی و حوالی آن بود.

آیا میدانید اولین کارخانه ی موتور وقطعات سازی در خاورمیانه(ماشین سازی)در تبریز تاسیس شد

آیا میدانید اول کارخانه ی تراکتور سازی درآسیا در تبریز تاسیس شد

آیا میدانید اولین آتش نشانی ایران در تبریز احداث شد

آیا میدانید اولین خیابان آسفالت ایران در تبریز آسفالت ریزی شده است

آیا میدانید اولین تئاتر ایران در تبریز تاسیس شد

آیا میدانید اولین خیابانی که چراغ داشت در تبریز بود.

آیا میدانید تبریز به علت داشتن روگذز و زیرگذر زیاد به شهر روگذر و زیرگذرهای ایران نام گرفته است

آیا میدانید تبریز به علت داشتن برج های زیاد و شیک و مدرن به شهر آسمان ها نام گرفته است.

آیا میدانید پرطرفدارترین تیم آسیا در تبریز است. (تراکتور سازی تبریز)

آیا می دانید و آیا می دانید
حالا دانستید تبریز کجاست.

تبریز جای مردان و زنانی هست که هیچ وقت تسلیم زور و زر نشده اند. تبریز جای ایستادن است.
و اولین دکترا را بابک آستن گرفت وبعضی ها الان هم نسبت به دکتری اون بخالت دارند

تبریز شهر اولین هاست…..تبریز شهر آرزو ها🎓

♦️وقتی میگن زبان تورکی جز سه زبان برتر و باقاعده دنیاست به خاطر این میگن؛

اتاق
اتاق+لار
اتاق+لار+دا
اتاق+لار+دا+کی
اتاق+لار+دا+کی+لار
اتاق+لار+دا+کی+لار+دان
اتاق+لار+دا+کی+لار+دان+بیری
اتاق+لار+دا+کی+لار+دان+بیری+نی
اتاق+لار+دا+کی+لار+دان+بیری+نی+گتیر

تــــــــــــــورکی هنـــــــــــــر است😁💪

آيا مى دانيد:

1-زبان توركى سومين زبان زنده و توانمند دنياست؟
آيا مى دانيد:
2- زبان توركى 500 ميليون متكلم در جهان دارد؟
آيا مى دانيد:
3- زبان توركى 7200 سال قدمت دارد؟
آيا مى دانيد:
4- زبان توركى 100/000 وازه ى اصيل دارد؟
آيا مى دانيد:
5- زبان توركى 3500 فعل اصلى (ساده) دارد؟
آيا مى دانيد :
6- زبان توركى 24/000 فعل دارد؟
آيا مى دانيد:
7- زبان توركى 46 زمان فعلى دارد؟

8- آيا مى دانيد:
100% كلمات زبان تركى ريشه دارند؟
آيا مى دانيد:
9- زبان توركى زبان اكثريت مردم ايران است؟
آيا مى دانيد :
10- زبان توركى داراى 9 آوا است؟
آيا مى دانيد :
11- زبان توركى بعنوان زبان بين المللى در جهان به ثبت رسيده است؟
آيا مى دانيد :
12- زبان توركى بعنوان شاهكار زبان ها و ادبيات بشرى شناخته شده است؟
آيا مى دانيد:
13- از زبان توركى براى ارسال ديتاهاى رادارهاى جهان استفاده مى كنند؟
آيا مى دانيد :
14- زبان توركى را بعنوان زبان استاندارد يونسكو در اروبا و آمريكا مى شناسند؟
آيا مى دانيد:
15- زبان توركى داراى 450/000 عنوان كتاب در جهان است؟
آيا مى دانيد:
16- زبان توركى صاحب اولين دومين و سومين خط بشرى در جهان است….

⭕️کپی برای تورکها اجباریست😍

ارسال نظر شما