دستگاه پرس وکیوم تک سینی صندوقی

دستگاه پرس وکیوم

5617
5616
5615

مشخصات فنی دستگاه