trueاخبار – آذر سام سی ان سی

اخبار

تبریز شهر اولین ها
بدون نظر اخبار
🔴 آیا می دانید باهوش ترین مردم دنیا تبریزیها هستند. که میانگین هوش در تبریز از همه دنیا بالاتر است. آیا می دانید که یک تبریزی باهوشترین مرد دنیا که 6 مدرک دکتری دارد و به 15 زبان زنده دنیا مسلط است. جانشین انیشتین
(نیما ارکانی حامد) آیا می دانید باهوشترین ...
ادامه مطلب